Specjalizacje
S prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze
S prawo administracyjne
Prawo karne
S prawo pracy
Prawo pracy
S prawo rodzinne i opiekuncze
Prawo rodzinne i opiekuńcze
S prawo spadkowe 2x
Prawo spadkowe
Specjalizacje
Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • sprawy o rozwód i separację;
  • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
  • sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
  • sprawy o alimenty między małżonkami oraz między małżonkiem a dziećmi;
  • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi;
  • sprawy o ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka;
  • sprawy dotyczące opieki i kurateli;
  • sprawy o przysposobienie oraz ubezwłasnowolnienie.
Kontakt
Masz pytania?
Nie czekaj, napisz!